Semka Global

Semka Global, faaliyetleri sırasında; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uymayı, Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamayı, Bilgi Varlıklarına ilişkin riskleri tespit etmeyi ve yönetmeyi, gerekli aksiyonları almayı, bilginin korunması için sürekli iyileştirme anlayışı ile çalışmalar yapmayı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında yer alan tüm süreçlerde ve varlıklarda gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik prensiplerine uymayı, Çalışanların, tedarikçilerin, müşterilerin ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde oluşan bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin farkındalığının oluşması için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmayı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli yenilemeyi ve iyileştirmelerde bulunmayı taahhüt eder.

semka global
galeri

Mavi, 3 Katlı Medikal Maske
Medikal 3 Katlı Maske - Mavi
FFP2 Maske
FFP2 Maske
Mavi SMS Önlük
Mavi SMS Önlük

müşterilerimizin ihtiyaçlarına
uygun çözümler
sunmaktayız.

Enjektör, Şırınga
Enjektör (Şırınga)
Beyaz Lamineli Tulum
Beyaz Lamineli Tulum
Diğer Pazarlar
Diğer Pazarlar